Kalendarz spotkań

Krótka legenda ;-)
P1 - Zajęcia grupowe z posłuszeństwa podstawowego
P2 - Zajęcia grupowe z posłuszeństwa zaawansowanego
AGI - Agility
PP - Psie Przedszkole
HD - Zajęcia Handlingowe